CP Volleyball Thailand League 2019 (Women)

ผลการแข่งขัน

24 กุมภาพันธ์ 2562
team1_logo

ไทย-เดนมาร์ค ขอนแก่น สตาร์ วีซี (W)

1 - 3

23-25 25-19 18-25 23-25
team2_logo

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (W)

team1_logo

3BB นครนนท์ (W)

3 - 0

25-10 25-13 25-16
team2_logo

อาร์เอสยู วีซี (W)