สุพจน์ จดจำ เปิดใจก่อนเดินทางสู่เมียนมา รับใช้ทีมชาติครั้งแรก