คุณเดียร์ ชัดเจนไม่เคยเกาเหลาโค้ชโย่ง ชี้ทำงานเป็นทีม วอนสื่อหยุดปั่นกระแสไม่ดี