ไฮไลท์ | SMM AVC วอลเลย์บอลยุวชนชาย U-19 2017 | เกาหลีใต้ - จีน | 2 เม.ย.60