ไฮไลท์วอลเลย์บอล ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ 24-09-59

ไฮไลท์วอลเลย์บอล ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ 24-09-59

fourkus
| ดู 523

ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ 

กรศิพงศ์ ไวกูณฐอนุชิต / เกียรติศักดิ์ นาคส้มป่อย (โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์) ชนะ นรพร มาศรี / อัครพล ทุมตี (โรงเรียนอบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม)


แสดงความคิดเห็น