พิธีมอบรางวัล (Awards Ceremony) | SAT วอลเลย์บอลอะคาเดมีลีก ครั้งที่ 6 ปี 2021 | 26-11-2563

พิธีมอบรางวัล (Awards Ceremony) | SAT วอลเลย์บอลอะคาเดมีลีก ครั้งที่ 6 ปี 2021 | 26-11-2563

First
| ดู 168

SAT วอลเลย์บอลอะคาเดมีลีก ครั้งที่ 6 ปี 2021 เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิสรุปอันดับการแข่งขัน ประเภททีมชายชนะเลิศ ได้แก่ ปริ้นซ์ อัสสัมชัญ วีซี - เงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศ ได้แก่ เกาะกูดคาบาน่า - เงินรางวัล 30,000 บาทอันดับ 3 ได้แก่ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี - เงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ 4 ได้แก่ วิสาขา - เงินรางวัล 15,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ พิษณุโลก วีซี - เงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี - เงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ เอเชีย จีเอส สมุทรสาคร- เงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ แอร์ฟอร์ซ - เงินรางวัล 10,000 บาท ประเภททีมหญิงชนะเลิศ ได้แก่ 3BB นครนนท์ - เงินรางวัล 50,000 บาทรองชนะเลิศ ได้แก่ สุพรีม - เงินรางวัล 30,000 บาทอันดับ 3 ได้แก่ ขอนแก่นสตาร์ วีซี - เงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ 4 ได้แก่ ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี - เงินรางวัล 15,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี - เงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ โอพาร์ท 369 วีซี - เงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ อาร์เอสยู วีซี - เงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 5 (ร่วม) ได้แก่ โปรเฟล็กซ์ วีซี - เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลบุคคล ประเภททีมชายหัวเสายอดเยี่ยม 1 : ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์ - ปริ้นซ์ อัสสัมชัญ วีซีหัวเสายอดเยี่ยม 2 : กิตติพงศ์ สังศักดิ์ - นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซีบีหลังยอดเยี่ยม : ธนกร คัณทักษ์ - เกาะกูดคาบาน่าบอลเร็วยอดเยี่ยม 1 : วิทวัส พลแสน - นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซีบอลเร็วยอดเยี่ยม 2 : สุวรรณภักดี เพ็ชรทวี - ปริ้นซ์ อัสสัมชัญ วีซีเซตยอดเยี่ยม : เชิดชัย ฉิมพิภพ - เกาะกูดคาบาน่าตัวรับอิสระยอดเยี่ยม : ณฐกร เหลืองวัฒนวิไล - ปริ้นซ์ อัสสัมชัญ วีซีผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : จักรกริช ถนอมน้อย - ปริ้นซ์ อัสสัมชัญ วีซีผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายสนั่น อ้นเกตุ - ปริ้นซ์ อัสสัมชัญ วีซีประเภททีมหญิงหัวเสายอดเยี่ยม 1 : กนกวรรณ ภูมิชาติ - ขอนแก่นสตาร์ วีซีหัวเสายอดเยี่ยม 2 : นันท์นภัส มูลจะคำ - ไดมอนด์ ฟู้ด วีซีบีหลังยอดเยี่ยม : เกวลิน เชื้อเมืองพาน - 3BB นครนนท์บอลเร็วยอดเยี่ยม 1 : วารีนิธ หุ่นทอง - ขอนแก่นสตาร์ วีซีบอลเร็วยอดเยี่ยม 2 : กัญญาณัฐ ลีโพนทอง - สุพรีมเซตยอดเยี่ยม : อรกานต์ สิงห์ขันธุ์ - 3BB นครนนท์ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม : ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล - สุพรีมผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : ดลพร สินโพธิ์ - 3BB นครนนท์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายกฤติเดช อาจวิชัย - 3BB นครนนท์

แสดงความคิดเห็น