"ยอดมวยรุ่นเล็ก" ก้องศึก ศิษย์สารวัตรเสือ (Kongseak Sitsarawatseau) | Hightlight Muay Thai EP.17