รวมดาวบ้านกุดเชียงมี "กาฟิวส์-เอย-ยูฟ่า" รอบชิงวิทยุการบิน | GoldenSet!