"จอมฝีมือหน้าหยก" เพชรสมหมาย ส.สมหมาย (PhetSommai So.Sommai) | Hightlight Muay Thai EP.13