"เตย ณัฐธิมา กุบแก้ว" ความหวังใหม่ในเส้นทางสายลูกยางไทย | Volleyball Story EP.9