คิม ยอนคยอง VS มายุ อิชิกาวา "รุ่นใหญ่ปะทะรุ่นเล็ก" รอบรอง ชชอ. 2019 | Golden Set!