พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยฯ (Prajanchay P.K.Senchai) แข้งซ้ายฉายเป็นชุด | Highlight Muay Thai EP.4