จเด็จ มีลาภ ความต่างระหว่าง ประธานเทคนิค กับ โค้ช | EXTRA TIME EP.2