บทเรียน COVID ในอเมริกา จากแพทย์ไทยในอเมริกา | รายการ "พบหมอธรรมศาสตร์"