ใช้ Surgical Mask อย่างไรในช่วงขาดแคลน? สำหรับบุคลากรการแพทย์ | รายการ "พบหมอธรรมศาสตร์"