การระบาดของ COVID-19 ควรทำอย่างไร ? มีการป้องกันอย่างไร ? | รายการ "พบหมอธรรมศาสตร์"