เสี่ยสมาน เติบโตในไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน - EP.2 | ป่วนนอกสังเวียน