โลกมันอยู่ยาก!! เหรียญกับแบงค์ยังต้องฆ่าเชื้อก่อนใช้