ไฮไลท์ | ศึกส.สมหมาย | คู่รอง น้ำพองน้อย ส.สมหมาย VS เดชฝั่งโขง ส.ศิริลักษณ์