ไฮไลท์ | ศึกส.สมหมาย | คู่ 4 ทหารเอก นายกเอท่าศาลา VS สองพยัคฆ์ สจ.โต้งปราจีน