เยี่ยมค่าย เพชรรุ่งเรือง อ๊อดตึกแดง ขึ้นชกมวย 7 สี | 19-01-2563