เช็คการเดินทางไปโคราช กับความพร้อมหน้าสนามชาติชาย ฮอลล์