ยัดห่วงสาวเจ้าภาพทำได้แล้ว, ฟิลิปปินส์เจ้าทองซีเกมส์, พิธีปิดบันเทิงแน่ | ลุงป๊อปเล่าข่าว | 11 ธ.ค. 2562