แอดมินพาดู แฟนเวียดนามนับหมื่น เดินทางสู่ มีดินห์ สเตเดี้ยม