ไฮไลท์ | ศึกเพชรหนุ่มน้อย | คู่เอก น่ารัก ป.ประจักษ์ - เพชรอำนาจ สวรรค์สร้างมัญจา