ไฮไลท์ | ศึกเพชรวิทยา | คู่ค้ำ เพชร เดชสิงห์ใต้ VS เพชรชัยเดช ทีเด็ด 99