ไฮไลท์ | ศึกเชฟบุญธรรม | คู่เอก ฉัตรพลอย ส.พูลสวัสดิ์ VS แสนศักดิ์ ส.บุญเยี่ยม