ชั่งก่อนชก | เช็คน้ำหนักเนื้อตัว | ศึกศิริลักษณ์มวยไทย | 15 ต.ค. 62