ไฮไลท์ | ศึกชูเจริญมวยไทย | คู่ค้ำ ใจเพชร พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม VS พรสวรรค์ เกียรติเขาน้อย