ไฮไลท์ | ศึกเพชรปิยะ | คู่เอก เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิมส์ - เพชรศิริโชค เจนวิทย์ก่อสร้าง