ไฮไลท์ | ศึกเพชรปิยะ | คู่ค้ำ แหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์ - วัชรพล มีนะโยธิน