ไฮไลท์ | ศึกเพชรปิยะ | คู่ 5 เมืองไทยเล็ก ท.โคกศรีโปรโมชั่น - ขาวผ่องเล็ก ศักดิ์ภิญโญ