ไฮไลท์ | ศึกจิตรเมืองนนท์ | คู่เอก รถถัง จิตรเมืองนันท์ - เสกสรร อ.ขวัญเมือง