ไฮไลท์ | ศึกวันกิ่งทอง | คู่ 2 ยอดกล้า อีสานแทร็กเตอร์ VS อนันตชัย ส.จิตรประเสริฐ