ไฮไลท์ | ศึกเพชรหนุ่มน้อย | คู่ค้ำ เพรียวพันธ์ ว.วังพรม - เมืองชัย ทนายมิเซล | 23-8-62