สัมภาษณ์ วัชรพล VS เพชรไพลิน - คู่เอกศึกเพชรหนุ่มน้อย+PRESTIGE FIGHT | 22-8-62