ไฮไลท์ | ศึกทีเด็ด 99 | คู่ 5 สิงห์โดมทอง โชคทวีออยส์ - ลูกครูอินทร์ ดาบรันสารคาม | 16-8-62