ไฮไลท์ | ศึกเกียรติเพชร | คู่ค้ำ โผน พรัญชัย - เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | 19-7-62