ไฮไลท์ | ศึกเกียรติเพชร | คู่ 4 (เอกทรู) ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่ 9 - ไก่ป่า 13 เหรียญทาวเวอร์ | 19-7-62