ไฮไลท์ | ศึกเพชรสุภาพรรณ | คู่รอง ทองพูน เพชร ปตอ. - เสกสิทธิ์ ช.แก้ววิเศษ | 12-7-62