ไฮไลท์ | ศึกเพชรสุภาพรรณ | คู่ค้ำ แท่งทอง เพชรมณีรัตน์ - พรสยาม ส.ภูมิภัทร | 12-7-62