ไฮไลท์ | ศึกเพชรสุภาพรรณ | คู่ 4 เสกสรร ศิษย์บุญมี - ธนญชัย ส.ฉัตรชัยยิม | 12-7-62