ไฮไลท์ | ศึกชูเจริญมวยไทย | คู่ค้ำ ฉัตรเพชร ส.พูลสวัสดิ์ VS ยอดวิทยา สท.เหยี่ยวบางแสน | 3-7-62