ไฮไลท์ | ศึกวันมิตรชัย | คู่เอก ธนูเพชร วิษณุกลการ VS เกล็ดแก้ว นาวีอันดามัน | 26-6-62