ไฮไลท์ | ศึกวันมิตรชัย | คู่ค้ำ แก้วกังวาน พริ้ววาโย VS เด่นนาโพธิ์ หนุ่มพรเทพ | 26-6-62