ไฮไลท์ | ศึกวันกิ่งทอง | คู่เอก สายันต์เล็ก ส.สละชีพ - เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิม | 5-6-62