ไฮไลท์ | ศึกวันกิ่งทอง | คู่ค้ำ ออโต้ เมืองผาภูมิ - ภูผา พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 5-6-62