ไฮไลท์ | ศึกวันกิ่งทอง | คู่ 3 แก่นตะวัน เพิ่มศักดิ์ยิมส์ - รักไทย เกียรติฉัตรชัย | 5-6-62