ไฮไลท์ | ศึกสิงห์มาวิน | คู่ 5 ลำน้ำมูลเล็ก อ.อัจฉริยะ VS เขี้ยวพยัคฆ์ ม.รัตนบัณฑิต | 29-5-62