ไฮไลท์ | ศึกเพชรเจ้าพระยา | คู่รอง น้ำพองน้อย ส.สมหมาย VS คมเกียรติ บ.ชาติธนะเกียรติ